dnes je 7.7.2022

Zaraďovanie nepedagogických zamestnancov do platových tried od 1.1.2019

14.1.2019, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Ročný plán vnútornej kontroly školy - Formy, metódy a spôsob kontrolyArchív

18.5.2018, JUDr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Zaradenie zamestnancov školy do platovej triedy v roku 2019

22.1.2019, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Započítanie praxe školníkovi v roku 2019

4.2.2019, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Zaradenie pomocného vychovávateľa do platovej triedy v roku 2019

12.3.2019, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Zaradenie špeciálneho pedagógaArchív

15.11.2017, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Novela zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch - všeobecneGarancia

15.11.2021, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Započítanie praxe kuchárky s pracovným pomerom na kratší pracovný čas v roku 2019

4.2.2019, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Započítanie praxe v roku 2019Archív

11.1.2019, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Stredná škola - Smernica plán vnútornej kontroly školyGarancia

18.5.2021, Dr. Jozef Sýkora, MBA., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Základná škola - Smernica plán vnútornej kontroly školyGarancia

28.2.2022, Dr. Jozef Sýkora, MBA., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Povinnosti a následky spojené so spájaním škôlArchív

14.6.2017, JUDr. Simona Laktišová, Dvořák Hager &Partners, advokátska kancelária, s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Materská škola - Smernica plán vnútornej kontroly školyGarancia

12.5.2022, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Základná škola - Smernica o profesijnom rozvojiGarancia

4.7.2022, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Mgr Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2019
Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Novela zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch - 1. časťGarancia

18.11.2021, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaradenie pedagogického zamestnanca do platovej triedy v roku 2020Garancia

30.4.2020, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Stredná škola - Smernica o profesijnom rozvojiGarancia

1.7.2022, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 1 - Predmet a rozsah úpravyArchív

10.2.2020, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019
Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Základná škola - Školský poriadok školského klubu detíArchív

31.1.2018, PaedDr. Anna Gabron, JUDr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Zaraďovanie zamestnancov do platovej triedy v roku 2019

23.1.2019, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Prehľad schválených a pripravovaných legislatívnych a vecných zmien pre oblasť školstva pre roky 2018 a 2019Archív

15.10.2018, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Ing. Marian Gala, Zdroj: Verlag Dashöfer

Predpisy a dokumenty pre školstvo premium