dnes je 7.7.2022

Vyhláška o vzdelávaní v profesijnom rozvojiArchív

7.2.2020, JUDr. Žaneta Surmajová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Vyhláška o vzdelávaní v profesijnom rozvojiArchív

22.1.2020, JUDr. Žaneta Surmajová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica o profesijnom rozvojiGarancia

4.7.2022, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Mgr Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2019
Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Stredná škola - Smernica o profesijnom rozvojiGarancia

1.7.2022, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Stredná škola - Smernica o priznávaní príplatku za profesijný rozvojGarancia

5.7.2022, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Základná škola - Smernica o priznávaní príplatku za profesijný rozvojGarancia

5.7.2022, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Novela zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch - všeobecneGarancia

15.11.2021, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch - 1. časťGarancia

18.11.2021, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancochArchív

11.2.2019, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 4 - Plat zamestnancaArchív

25.2.2022, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020 | 2019
Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Základná škola - Smernica - Určenie učiteľa do kariérovej pozície triedny učiteľArchív

27.6.2022, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Program adaptačného vzdelávania - stredná školaGarancia

14.6.2022, Ing. Jarmila Belešová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Materská škola - Program adaptačného vzdelávaniaGarancia

11.3.2022, Ing. Jarmila Belešová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Program adaptačného vzdelávania - základná školaGarancia

7.6.2022, Ing. Jarmila Belešová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Stredná škola - Vzory platových dekrétov od 1. 1. 2022Garancia

17.6.2022, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Zmeny v právnych predpisoch v školskom roku 2019/2020Archív

10.9.2019, JUDr. Žanera Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 14 - Kreditový príplatokArchív

1.9.2019, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019
Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Vzory platových dekrétov od 1.1.2021Archív

21.4.2021, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Prehľad schválených a pripravovaných legislatívnych a vecných zmien pre oblasť školstva pre roky 2018 a 2019Archív

15.10.2018, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Ing. Marian Gala, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Vzory platových dekrétov od 1. 1. 2022Garancia

8.6.2022, Ing. Jarmila Belešová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020 | 2019
Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Materská škola - Vzory platových dekrétovGarancia

20.6.2022, Ing. Jarmila Belešová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Novela zákona o odbornom vzdelávaní - 4. časťGarancia

1.12.2021, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prehľad schválených a pripravovaných legislatívnych a vecných zmien pre oblasť školstva pre roky 2019 a 2020Archív

4.10.2019, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Ing. Marian Galan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hodnotiaci hárok pedagogického zamestnancaArchív

17.7.2017, JUDr. Simona Laktišová, Dvořák Hager &Partners, advokátska kancelária, s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Sedemročná životnosť kreditovArchív

5.2.2018, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Ročný plán vnútornej kontroly školy - Legislatíva a základné informácieArchív

24.5.2018, JUDr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Ročný plán vnútornej kontroly školy - Formy, metódy a spôsob kontrolyArchív

18.5.2018, JUDr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Hodnotiaci hárok pedagogického zamestnancaArchív

14.7.2017, JUDr. Simona Laktišová, Dvořák Hager &Partners, advokátska kancelária, s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Platnosť kreditov v roku 2019

9.1.2019, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Vyplácanie kreditového príplatku zamestnanca v roku 2019

24.1.2019, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Novela zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch - 2. časťGarancia

22.11.2021, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Koniec vyplácania kreditového príplatkuArchív

13.9.2017, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Platnosť kreditov v roku 2019Archív

12.2.2019, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Autodiagnostický dotazníkArchív

12.7.2017, JUDr. Simona Laktišová, Dvořák Hager &Partners, advokátska kancelária, s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

OECD: Slovensko má najväčšie rezervy vo vzájomnej spolupráci učiteľovArchív

2.7.2019, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávaniaArchív

18.10.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancovArchív

9.2.2020, JUDr. Žaneta Surmajová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Vyplácanie kreditov podľa zákona v roku 2018Archív

18.10.2018, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Školstvo a športArchív

10.2.2020, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019
Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium
Predpisy a dokumenty pre školstvo premium