dnes je 27.1.2023

Komisionálna a opravná skúškaArchív

12.6.2017, PaedDr. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Opravná skúška v školskom roku 2020/2021Archív

14.4.2021, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Základná škola - Smernica - Klasifikačný poriadok ZŠGarancia

22.11.2022, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Základná škola - Rozhodnutie o povolení vykonať komisionálnu skúškuArchív

31.1.2018, JUDr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Základná škola - Hodnotenie žiakov na základnej umeleckej školeGarancia

22.11.2022, PaeDr. Anna Gabron, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020
Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Hodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti so zameraním na hodnotenie detí a žiakovArchív

25.7.2017, JUDr. Simona Laktišová, Dvořák Hager &Partners, advokátska kancelária, s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Maturitná skúška v školskom roku 2020/2021Archív

6.4.2021, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Slovné hodnotenie aj na druhom stupni ZŠArchív

18.5.2020, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Metodický pokyn č. 19/2015 - Ako hodnotiť prospech a správanie žiakov s mentálnym postihnutímArchív

12.2.2018, JUDr. Simona Laktišová, Dvořák Hager&Partners, advokátska kancelária, s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Základná škola - Rozhodnutie riaditeľa školy o povolení vykonať komisionálnu skúšku pre žiaka s intelektovým nadanímArchív

5.12.2017, JUDr. Simona Laktišová, Dvořák Hager &Partners , advokátska kancelária, s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Základná škola - Rozhodnutie o umožnení štúdia žiaka podľa individuálneho učebného plánu - preradenie žiaka do vyššieho ročníkaArchív

23.11.2017, JUDr. Simona Laktišová, Dvořák Hager &Partners, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Samospráva (vyšší územný celok a obec)Archív

4.1.2019, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium
Predpisy a dokumenty pre školstvo premium