dnes je 13.6.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

475/2005 Z.z., Zákon o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.7.2019

475/2005 Z.z.
ZÁKON
z 22. septembra 2005
o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
221/2006 Z.z.
1. 7. 2006
ruší čl. IV
93/2008 Z.z.
1. 4. 2008
mení a dopĺňa 59 novelyzačných bodov
498/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení § 29, § 45, § 50, § 91
461/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení § 25, § 38 a § 61
370/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 161 novelizačných bodov
78/2015 Z.z.
1. 7. 2015
mení a dopĺňa 19 novelizačných bodov
444/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa § 27 a poznámku pod čiarou
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení § 45 a poznámky pod čiarou
35/2019 Z.z.
1. 7. 2019
mení § 7
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon ustanovuje spôsob výkonu trestu odňatia slobody (ďalej len „výkon trestu”), práva a povinnosti odsúdených a dozor a
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulov:
Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • On-line kniha je denne doplňovanou databázou
   článkov týkajúcich sa predpisov a dokumentov z oblasti školstva.
 • Právne predpisy sú neodeliteľnou súčasťou,
  a to k rôznym datumom účinnosti.
 • Články sú zrozumiteľné, názorné a garantované.
 • Online kniha je doplnená o prepracovaný systém
  vyhľadávania
  , ktorý umožňuje vždy rýchlo
  nájsť požadovanú odpoveď.
 • Vyhľadávanie bez reklám.
 • Praktické filtre smerujú na hľadanú tému.
 • Online kniha má jednoduché ovládanie, užívateľsky
  priateľské rozhranie aj profesionálnu úroveň.
 • Renomovaní autori - články
  majú vysokú odbornú hodnotu. 
 • Odpovedný servis zadarmo - do 3 týždňov získate fundovanú odpoveď na otázku týkajúcu sa exekúcií.
 • Časové verzie článkov.