dnes je 22.6.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

147/1997 Z.z., Zákon o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z.z., v znení účinnom k 1.3.2024

147/1997 Z.z.
ZÁKON
z 15. mája 1997
o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z.z.
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
34/2002 Z.z.
1. 3. 2002
ruší čl. II
335/2007 Z.z.
1. 10. 2007
mení § 9 ods. 2
445/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení § 7 a § 24
547/2012 Z.z.
1. 1. 2014
mení § 24 a poznámku pod čiarou
352/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení § 25 a poznámku pod čiarou
162/2014 Z.z.
1. 7. 2014
mení 4 novelizačné body
272/2015 Z.z.
1. 11. 2015
mení § 10 a poznámku pod čiarou
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
dopĺňa § 10
112/2018 Z.z.
1. 5. 2018
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
52/2018 Z.z.
1. 11. 2018
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 18 a poznámku pod čiarou
346/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
390/2019 Z.z.
1. 10. 2020
mení 4 novelizačné body
309/2023 Z.z.
1. 3. 2024
mení a dopĺňa § 14
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Základné ustanovenia
§ 1
Tento zákon upravuje zriadenie, vznik, zrušenie, zánik a hospodárenie neinvestičných fondov (ďalej len „fond”).
§ 2
(1) Fond je neziskovou právnickou osobou,
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulov:
Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • On-line kniha je denne doplňovanou databázou
   článkov týkajúcich sa predpisov a dokumentov z oblasti školstva.
 • Právne predpisy sú neodeliteľnou súčasťou,
  a to k rôznym datumom účinnosti.
 • Články sú zrozumiteľné, názorné a garantované.
 • Online kniha je doplnená o prepracovaný systém
  vyhľadávania
  , ktorý umožňuje vždy rýchlo
  nájsť požadovanú odpoveď.
 • Vyhľadávanie bez reklám.
 • Praktické filtre smerujú na hľadanú tému.
 • Online kniha má jednoduché ovládanie, užívateľsky
  priateľské rozhranie aj profesionálnu úroveň.
 • Renomovaní autori - články
  majú vysokú odbornú hodnotu. 
 • Odpovedný servis zadarmo - do 3 týždňov získate fundovanú odpoveď na otázku týkajúcu sa exekúcií.
 • Časové verzie článkov.