dnes je 7.7.2022

Školská jedáleň a vedenie účtovníctva o školskom stravovaníArchív

9.2.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Stredná škola - Smernica zásad pre tvorbu a použitie sociálneho fondu v školeArchív

18.1.2019, Ing. Miroslav Mačuha, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Materská škola - Smernica zásad pre tvorbu a použitie sociálneho fondu v školeGarancia

19.1.2022, Ing. Miroslav Mačuha, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Základná škola -Smernica zásad pre tvorbu a použitie sociálneho fondu v školeGarancia

8.2.2022, Ing. Miroslav Mačuha, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Materská škola - Smernica o zabezpečení stravovania zamestnancomGarancia

3.6.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., Ing. Jarmila Belešová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Stravné lístkyArchív

15.6.2018, JUDr. Juraj Mezei. PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Náhrada škody na skladových zásobách potravín dotácia na stravu počas prerušenia vyučovaniaArchív

19.6.2020, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Základná škola - Smernica o zabezpečení stravovania zamestnancomGarancia

7.6.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., Ing. Jarmila Belešová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Základná škola - Smernica plán vnútornej kontroly školyGarancia

28.2.2022, Dr. Jozef Sýkora, MBA., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Stredná škola - Smernica o zabezpečení stravovania zamestnancomGarancia

7.6.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., Ing. Jarmila Belešová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Stredná škola - Smernica plán vnútornej kontroly školyGarancia

18.5.2021, Dr. Jozef Sýkora, MBA., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Aktualizácia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školáchArchív

25.11.2020, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica plán vnútornej kontroly školyGarancia

12.5.2022, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Základná škola - Smernica - Škola v prírodeGarancia

29.6.2022, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Stredná škola - Žiadosť o vyradenie zo sieteArchív

11.12.2018, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Simona Skirkaničová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Materská škola - Žiadosť o vyradenie zo sieteArchív

10.12.2018, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Simona Skirkaničová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Základná škola - Žiadosť o vyradenie zo sieteArchív

10.12.2018, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Simona Skirkaničová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Stredná škola - Smernica o stravovacích poukážkach a finančnom príspevku na stravovanieGarancia

2.6.2022, Ing. Eva Gášparová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Usmernenie k bezpečnému prostrediu v školách a školských zariadeniach počas pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácieGarancia

10.5.2022, Zdroj: Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky, Zdroj: Verlag Dashöfer

Posúdenie kvalifikačných predpokladov pedagogického zamestnanca v roku 2019

18.3.2019, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Základná škola - Smernica o stravovacích poukážkach a finančnom príspevku na stravovanieGarancia

6.6.2022, Ing. Eva Gášparová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Materská škola - Smernica o stravovacích poukážkach a finančnom príspevku na stravovanieGarancia

9.6.2022, Ing. Eva Gášparová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Ďalšia dokumentáciaGarancia

14.2.2022, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Sprievodca školským rokom 2020/2021Archív

19.8.2020, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Základná škola - Interná smernica o výdavkoch na reprezentačné a propagačné účelyGarancia

7.2.2022, JUDr. Simona Laktišová Dvořák Hager &Partners, advokátska kancelária, s. r. o., Dr. Jozef Sýkora, MBA,, Zdroj: Verlag Dashöfer

Interná smernica o výdavkoch na reprezentačné a propagačné účelyGarancia

18.1.2022, JUDr. Simona Laktišová Dvořák Hager &Partners, advokátska kancelária, s. r. o., Dr. Jozef Sýkora, MBA,, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Stredná škola - Interná smernica o výdavkoch na reprezentačné a propagačné účelyGarancia

7.4.2022, JUDr. Simona Laktišová Dvořák Hager &Partners, advokátska kancelária, s. r. o., Dr. Jozef Sýkora, MBA,, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Materská škola - Smernica - BOZP v školstve, upravujúca túto oblasť a činnosti v nej realizované s poukázaním na zákonné ustanovenia a praktické potreby u žiakov a zamestnancovGarancia

24.2.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Základná škola - Smernica - BOZP v školstve, upravujúca túto oblasť a činnosti v nej realizované s poukázaním na zákonné ustanovenia a praktické potreby u žiakov a zamestnancovGarancia

9.3.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Stredná škola - Smernica - BOZP v školstve, upravujúca túto oblasť a činnosti v nej realizované s poukázaním na zákonné ustanovenia a praktické potreby u žiakov a zamestnancovGarancia

9.3.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Stredné školy - Registratúrny plánArchív

21.3.2019, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Základné školy - Registratúrny plánArchív

20.3.2019, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Materské školy - Registratúrny plánArchív

21.3.2019, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Smernica, ktorou sa určuje postup pri vykonávaní práce z domu v Strednej školeGarancia

3.7.2022, Ing. Jarmila Belešová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Smernica, ktorou sa určuje postup pri vykonávaní práce z domu v Základnej školeGarancia

10.6.2022, Ing. Jarmila Belešová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

Zaradenie kuchára školskej jedálne do platovej triedy v roku 2019Archív

15.2.2019, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica, ktorou sa určuje postup pri vykonávaní práce z domu v Materskej školeGarancia

23.3.2022, Ing. Jarmila Belešová, Mgr Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Predpisy a dokumenty pre školstvo premium
Predpisy a dokumenty pre školstvo premium