dnes je 4.12.2022

Input:

Bezpečnostný incident z pohľadu GDPR

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.100 Bezpečnostný incident z pohľadu GDPR

JUDr. Jakub Pavčík

Bezpečnostný incident vo svete prevádzkovateľov predstavuje nepochybne nežiaduci jav. Za bezpečnostný incident považujeme udalosť, ktorá má potenciálne negatívny dopad na prevádzku alebo chránené aktíva organizácie. Organizáciou môže byť firma, ale aj orgán verejnej moci, napríklad úrad alebo škola.

Povinnosť prevádzkovateľa postupovať tak, aby sa zamedzilo bezpečnostnému incidentu, určuje aj článok 32 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

„Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ prijmú so zreteľom na najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení a na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb, primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti primeranú tomuto riziku, pričom uvedené opatrenia prípadne zahŕňajú