dnes je 14.7.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

73/1998 Z.z., Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície, v znení účinnom k 1.3.2021

73/1998 Z.z.
ZÁKON
zo 17. februára 1998
o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
181/1999 Z.z.
1. 9. 1999
mení a dopĺňa 64 novelizačných bodov
356/1999 Z.z.
1. 1. 2000
mení § 287a
224/2000 Z.z.
1. 8. 2000
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
464/2000 Z.z.
1. 1. 2001
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
241/2001 Z.z.
1. 7. 2001
mení a dopĺňa 14 novelizačných bodov
98/2002 Z.z.
1. 3. 2002
dopĺňa § 65
328/2002 Z.z.
1. 7. 2002
mení a dopĺňa 84 novelizačných bodov
422/2002 Z.z.
1. 10. 2002
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
659/2002 Z.z.
7. 12. 2002
mení § 85
212/2003 Z.z.
1. 7. 2003
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
178/2004 Z.z.
1. 5. 2004
dopĺňa § 48 a poznámku pod čiarou
201/2004 Z.z.
1. 5. 2004
mení a dopĺňa 174 novelizačných bodov
201/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení § 87
365/2004 Z.z.
1. 7. 2004
dopĺňa § 2a a poznámku pod čiarou
382/2004 Z.z.
1. 9. 2004
dopĺňa § 48
727/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení 3 novelizačné body
732/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení § 224
69/2005 Z.z.
26. 2. 2005
mení § 88
69/2005 Z.z.
1. 5. 2005
mení § 34 a § 107
623/2005 Z.z.
1. 1. 2006
mení, 22 novelizačných bodov
342/2007 Z.z.
19. 7. 2007
mení, § 36, § 110 a §128
513/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa 112 novelizačných bodov
61/2008 Z.z.
1. 3. 2008
mení a dopĺňa 39 novelizačných bodov
278/2008 Z.z.
1. 8. 2008
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
445/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení a dopĺňa 27 novelizačných bodov
491/2008 Z.z.
15. 12. 2008
dopĺňa § 19 a § 34
70/2009 Z.z.
1. 4. 2009
mení § 1
60/2010 Z.z.
1. 4. 2010
mení a dopĺňa § 35
151/2010 Z.z.
1. 7. 2010
dopĺňa § 44
543/2010 Z.z.
1. 1. 2011
mení a doplňa 4 novelizačné body
547/2010 Z.z.
1. 1. 2011
mení doplňa 9 novelizačné body
48/2011 Z.z.
1. 4. 2011
mení a doplňa § 152 a § 287b
79/2012 Z.z.
1. 3. 2012
mení 9 novelizačných bodov
345/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení § 1 a § 107
361/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa § 152, § 190 a prílohu č. 4
385/2012 Z.z.
1. 3. 2013
dopĺňa prílohu
80/2013 Z.z.
1. 5. 2013
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
462/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení § 85
307/2014 Z.z.
1. 1. 2015
dopĺňa 3 novelizačné body
406/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 22 novelizačných bodov
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení § 248
69/2018 Z.z.
1. 4. 2018
dopĺňa 2 novelizačné body
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 14 a poznámky pod čiarou
347/2018 Z.z.
1. 1. 2019
dopĺňa § 141b a poznámku pod čiarou
6/2019 Z.z.
1. 2. 2019
mení a dopĺňa 43 novelizačných bodov
319/2019 Z.z.
1. 1. 2020
vkladá § 141c
73/2020 Z.z.
9. 4. 2020
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
423/2020 Z.z.
1. 1. 2021
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
76/2021 Z.z.
1. 3. 2021
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
76/2021 Z.z.
1. 1. 2023
doteraz neuvedené
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
SLUŽOBNÝ POMER
Základné ustanovenia
§ 1
(1) Tento zákon upravuje štátnu službu príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Slovenskej informačnej služby,
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulov:
Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • On-line kniha je denne doplňovanou databázou
   článkov týkajúcich sa predpisov a dokumentov z oblasti školstva.
 • Právne predpisy sú neodeliteľnou súčasťou,
  a to k rôznym datumom účinnosti.
 • Články sú zrozumiteľné, názorné a garantované.
 • Online kniha je doplnená o prepracovaný systém
  vyhľadávania
  , ktorý umožňuje vždy rýchlo
  nájsť požadovanú odpoveď.
 • Vyhľadávanie bez reklám.
 • Praktické filtre smerujú na hľadanú tému.
 • Online kniha má jednoduché ovládanie, užívateľsky
  priateľské rozhranie aj profesionálnu úroveň.
 • Renomovaní autori - články
  majú vysokú odbornú hodnotu. 
 • Odpovedný servis zadarmo - do 3 týždňov získate fundovanú odpoveď na otázku týkajúcu sa exekúcií.
 • Časové verzie článkov.