dnes je 25.7.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

596/2003 Z.z., Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2021

596/2003 Z.z.
ZÁKON
z 5. novembra 2003
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
365/2004 Z.z.
1. 7. 2004
mení § 8
564/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení § 10
5/2005 Z.z.
1. 2. 2005
mení § 10, § 31, § 32
475/2005 Z.z.
1. 1. 2006
mení § 14 ods. 5 písm. d)
279/2006 Z.z.
1. 7. 2006
mení § 38 ods. 1, dopĺňa § 39
689/2006 Z.z.
1. 1. 2007
mení, 10 novelizačných bodov
245/2008 Z.z.
1. 9. 2008
mení a dopĺňa 55 novelizačných bodov a ruší Čl. II a III
462/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení § 37 a § 37a
214/2009 Z.z.
4. 6. 2009
mení a dopĺňa § 5
179/2009 Z.z.
1. 9. 2009
mení a dopĺňa 11 novelizačných bodov
179/2009 Z.z.
1. 1. 2010
mení § 6 a § 9
184/2009 Z.z.
1. 9. 2009
mení a dopĺňa § 16,§ 17,§ 38
38/2011 Z.z.
1. 3. 2011
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
325/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 60 novelizačných bodov
345/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 13 novelizačnách bodov
312/2013 Z.z.
1. 11. 2013
mení 2 novelizačné body
464/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 17 novelizačných bodov
464/2013 Z.z.
1. 3. 2014
mení § 11
61/2015 Z.z.
1. 4. 2015
mení a dopĺňa 49 novelizačných bodov
61/2015 Z.z.
1. 9. 2015
mení § 10 a poznámky pod čiarou
188/2015 Z.z.
1. 9. 2015
mení a dopĺňa 20 novelizačných bodov
422/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa § 16 a § 39ha
177/2017 Z.z.
1. 9. 2017
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
182/2017 Z.z.
1. 9. 2017
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
182/2017 Z.z.
24. 5. 2018
dopĺňa prílohu
182/2017 Z.z.
1. 9. 2018
mení § 6 a § 23a
54/2018 Z.z.
15. 3. 2018
mení a dopĺňa 17 novelizačných bodov
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺńa § 16
209/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení a dopĺňa § 9, § 13, § 16 a § 21
365/2018 Z.z.
20. 12. 2018
mení § 39hb
365/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 14 novelizačných bodov
138/2019 Z.z.
1. 9. 2019
mení 16 novelizačných bodov
209/2019 Z.z.
16. 7. 2019
mení a dopĺňa § 39hc
209/2019 Z.z.
1. 9. 2019
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
209/2019 Z.z.
1. 1. 2021
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
221/2019 Z.z.
1. 9. 2019
mení a dopĺňa § 6, § 16 a poznámky pod čiarou
221/2019 Z.z.
1. 12. 2019
mení a dopĺňa § 16
381/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení § 6 a § 9
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Základné ustanovenia
Tento zákon upravuje pôsobnosť, organizáciu a úlohy orgánov štátnej správy v školstve, obcí, samosprávnych krajov a orgánov školskej samosprávy a určuje ich pôsobnosť v oblasti výkonu štátnej správy v školstve a
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulov:
Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • On-line kniha je denne doplňovanou databázou
   článkov týkajúcich sa predpisov a dokumentov z oblasti školstva.
 • Právne predpisy sú neodeliteľnou súčasťou,
  a to k rôznym datumom účinnosti.
 • Články sú zrozumiteľné, názorné a garantované.
 • Online kniha je doplnená o prepracovaný systém
  vyhľadávania
  , ktorý umožňuje vždy rýchlo
  nájsť požadovanú odpoveď.
 • Vyhľadávanie bez reklám.
 • Praktické filtre smerujú na hľadanú tému.
 • Online kniha má jednoduché ovládanie, užívateľsky
  priateľské rozhranie aj profesionálnu úroveň.
 • Renomovaní autori - články
  majú vysokú odbornú hodnotu. 
 • Odpovedný servis zadarmo - do 3 týždňov získate fundovanú odpoveď na otázku týkajúcu sa exekúcií.
 • Časové verzie článkov.