dnes je 14.7.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

581/2004 Z.z., Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.3.2024

581/2004 Z.z.
ZÁKON
z 21. októbra 2004
o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
719/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení, 9 novelizačných bodov
353/2005 Z.z.
1. 9. 2005
mení, 73 novelizačných bodov
7/2005 Z.z.
1. 1. 2006
ruší čl. II
353/2005 Z.z.
1. 1. 2006
mení a dopĺňa § 6, § 15 a § 85c
538/2005 Z.z.
1. 1. 2006
mení § 7
538/2005 Z.z.
1. 1. 2007
dopĺňa § 7 a poznámku pod čiarou
660/2005 Z.z.
1. 1. 2006
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
25/2006 Z.z.
1. 2. 2006
ruší § 86c
282/2006 Z.z.
1. 6. 2006
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
522/2006 Z.z.
1. 1. 2007
dopĺňa § 50 a nové § 6a, § 85f
12/2007 Z.z.
15. 1. 2007
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
215/2007 Z.z.
1. 9. 2007
mení § 76
309/2007 Z.z.
1. 9. 2007
dopĺňa § 76 ods. 3 písm. h)
358/2007 Z.z.
1. 10. 2007
dopĺňa § 16 a poznámku pod čiarou
330/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení § 33, § 35 a § 53
530/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
594/2007 Z.z.
1. 1. 2008
dopĺňa § 86d
232/2008 Z.z.
1. 7. 2008
mení § 86c
297/2008 Z.z.
1. 9. 2008
mení a dopĺňa § 3
461/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení 6 novelizačných bodov
581/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení a dopĺňa 15 novelizačných bodov
192/2009 Z.z.
1. 6. 2009
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
533/2009 Z.z.
21. 12. 2009
dopĺňa § 86e a § 86f
121/2010 Z.z.
1. 5. 2010
mení a dopĺňa 17 novelizačných bodov
34/2011 Z.z.
1. 4. 2011
mení a doplňa 24 novelizačných bodov
34/2011 Z.z.
1. 9. 2011
mení a dopĺňa § 20
34/2011 Z.z.
1. 11. 2011
dopĺňa § 6
34/2011 Z.z.
1. 4. 2012
mení § 14 a § 52
79/2011 Z.z.
24. 3. 2011
mení § 15
97/2011 Z.z.
1. 4. 2011
mení a dopĺňa § 86
133/2011 Z.z.
1. 5. 2011
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
250/2011 Z.z.
1. 8. 2011
mení a dopĺňa 58 novelizačných bodov
250/2011 Z.z.
1. 9. 2011
dopĺňa § 77d
362/2011 Z.z.
1. 12. 2011
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
185/2012 Z.z.
1. 7. 2012
mení a dopĺňa 20 novelizačných bodov
313/2012 Z.z.
15. 10. 2012
dopĺňa prílohu č. 2
547/2011 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa § 11 a § 29
421/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
41/2013 Z.z.
1. 4. 2013
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
41/2013 Z.z.
1. 1. 2014
dopĺňa § 6 a § 86k
153/2013 Z.z.
1. 7. 2013
mení a dopĺňa 16 novelizačných bodov
153/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení § 6
220/2013 Z.z.
1. 10. 2013
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
338/2013 Z.z.
1. 11. 2013
dopĺňa § 16 a poznámky pod čiarou
352/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
185/2014 Z.z.
1. 7. 2014
mení a dopĺňa 16 novelizačných bodov
77/2015 Z.z.
1. 5. 2015
mení a dopĺňa 40 novelizačných bodov
77/2015 Z.z.
1. 6. 2015
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
77/2015 Z.z.
1. 9. 2015
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
77/2015 Z.z.
1. 6. 2016
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
77/2015 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
140/2015 Z.z.
1. 1. 2016
dopĺňa § 77c a poznámku pod čiarou
265/2015 Z.z.
1. 11. 2015
mení a dopĺňa § 77c a § 86n
265/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení § 77c
429/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení 5 novelizačných bodov
286/2016 Z.z.
1. 11. 2016
mení a dopĺňa 11 novelizačných bodov
315/2016 Z.z.
1. 2. 2017
dopĺňa 3 novelizačné body
315/2016 Z.z.
1. 8. 2017
dopĺňa § 39
317/2016 Z.z.
29. 4. 2017
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
356/2016 Z.z.
1. 1. 2017
mení a dopĺňa 11 novelizačných bodov
356/2016 Z.z.
1. 7. 2017
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
41/2017 Z.z.
1. 3. 2017
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
41/2017 Z.z.
1. 6. 2017
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
238/2017 Z.z.
1. 11. 2017
mení a dopĺňa § 76 a poznámku pod čiarou
257/2017 Z.z.
1. 11. 2017
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
257/2017 Z.z.
1. 7. 2018
dopĺňa § 87
266/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
336/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
351/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 30 novelizačných bodov
351/2017 Z.z.
1. 5. 2018
dopĺňa § 6, § 7, § 15 a poznámky pod čiarou
351/2017 Z.z.
1. 1. 2020
vkladá odseky 2 a 3 do § 47d
87/2018 Z.z.
1. 4. 2018
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
109/2018 Z.z.
1. 5. 2018
dopĺňa § 86w
156/2018 Z.z.
15. 6. 2018
mení a dopĺňa 12 novelizačných bodov
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení § 20ca, § 37, § 38 a § 41
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 33, § 35, § 53 a poznámku pod čiarou
192/2018 Z.z.
1. 7. 2018
mení § 8
345/2018 Z.z.
1. 1. 2019
dopĺňa § 76 a poznámku pod čiarou
351/2018 Z.z.
30. 12. 2018
mení a dopĺňa 27 novelizačných bodov
351/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 6, § 7 a § 86za
351/2018 Z.z.
1. 3. 2019
mení a dopĺňa 21 novelizačných bodov
351/2018 Z.z.
1. 6. 2019
dopĺňa § 8 a poznámky pod čiarou
35/2019 Z.z.
1. 7. 2019
mení § 77c
139/2019 Z.z.
1. 6. 2019
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
221/2019 Z.z.
1. 9. 2019
vkladá § 76a
221/2019 Z.z.
1. 12. 2019
mení a dopĺňa § 33 a poznámky pod čiarou
231/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 16 novelizačných bodov
398/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
125/2020 Z.z.
21. 5. 2020
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
264/2020 Z.z.
29. 9. 2020
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
392/2020 Z.z.
1. 1. 2021
mení a dopĺňa 46 novelizačných bodov
392/2020 Z.z.
1. 5. 2021
mení a dopĺňa 32 novelizačných bodov
81/2021 Z.z.
1. 4. 2021
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
81/2021 Z.z.
1. 1. 2022
mení a dopĺňa 2 novelizačné boody
133/2021 Z.z.
13. 4. 2021
dopĺňa § 86zc
252/2021 Z.z.
30. 6. 2021
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
252/2021 Z.z.
15. 7. 2021
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
252/2021 Z.z.
1. 9. 2021
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
252/2021 Z.z.
1. 10. 2021
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
310/2021 Z.z.
1. 1. 2022
mení a dopĺňa 3 novelizačných bodov
310/2021 Z.z.
1. 12. 2022
mení a opĺňa 2 novelizačné body
358/2021 Z.z.
1. 1. 2022
mení a dopĺň 3 novelizačné body
358/2021 Z.z.
1. 1. 2024
dopĺňa § 15a
540/2021 Z.z.
1. 1. 2022
mení a dopĺňa 24 novelizačných bodov
540/2021 Z.z.
1. 1. 2023
mení § 15
540/2021 Z.z.
1. 1. 2024
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
2/2022 Z.z.
15. 1. 2022
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
67/2022 Z.z.
1. 4. 2022
dopĺňa § 15
125/2022 Z.z.
1. 6. 2022
dopĺňa § 15
266/2022 Z.z.
1. 8. 2022
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
267/2022 Z.z.
1. 8. 2022
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
390/2022 Z.z.
1. 12. 2022
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
392/2022 Z.z.
1. 12. 2022
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
420/2022 Z.z.
1. 1. 2023
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
518/2022 Z.z.
31. 12. 2022
vypúšťa prílohu č. 1
518/2022 Z.z.
1. 1. 2023
mení a dopĺňa 100 novelizačných bodov
518/2022 Z.z.
1. 5. 2023
mení § 31 a § 32
518/2022 Z.z.
1. 7. 2023
dopĺňa § 8d
518/2022 Z.z.
1. 12. 2023
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
518/2022 Z.z.
1. 1. 2024
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
285/2023 Z.z.
1. 8. 2023
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
285/2023 Z.z.
1. 1. 2024
mení a dopĺňa 4 novelizačných bodov
293/2023 Z.z.
1. 1. 2024
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
309/2023 Z.z.
1. 3. 2024
mení § 13
530/2023 Z.z.
1. 1. 2024
mení 3 novelizačné body
7/2024 Z.z.
1. 2. 2024
mení a dopĺňa § 22
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje
a) postavenie zdravotných poisťovní a podmienky na vykonávanie verejného zdravotného poistenia,1)
b) činnosť zdravotných poisťovní, ich organizáciu a riadenie,
c) zriadenie, pôsobnosť, organizáciu, riadenie a hospodárenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad”),
d) dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorým je
1. dohľad nad zdravotnými poisťovňami a verejným zdravotným poistením (ďalej len
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulov:
Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • On-line kniha je denne doplňovanou databázou
   článkov týkajúcich sa predpisov a dokumentov z oblasti školstva.
 • Právne predpisy sú neodeliteľnou súčasťou,
  a to k rôznym datumom účinnosti.
 • Články sú zrozumiteľné, názorné a garantované.
 • Online kniha je doplnená o prepracovaný systém
  vyhľadávania
  , ktorý umožňuje vždy rýchlo
  nájsť požadovanú odpoveď.
 • Vyhľadávanie bez reklám.
 • Praktické filtre smerujú na hľadanú tému.
 • Online kniha má jednoduché ovládanie, užívateľsky
  priateľské rozhranie aj profesionálnu úroveň.
 • Renomovaní autori - články
  majú vysokú odbornú hodnotu. 
 • Odpovedný servis zadarmo - do 3 týždňov získate fundovanú odpoveď na otázku týkajúcu sa exekúcií.
 • Časové verzie článkov.