dnes je 25.7.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

563/2009 Z.z., Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 6.2.2021

563/2009 Z.z.
zákon
z 1. decembra 2009
o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
331/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa 99 novelizačných bodov
332/2011 Z.z.
1. 1. 2012
dopĺňa § 11
384/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa § 1, § 68, § 151
546/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
69/2012 Z.z.
1. 3. 2012
dopĺňa § 26, § 165 a §165a
91/2012 Z.z.
9. 3. 2012
mení § 165a
235/2012 Z.z.
1. 9. 2012
mení a dopĺňa § 1, § 155 a poznámky pod čiarou
246/2012 Z.z.
1. 10. 2012
mení a dopĺňa § 11, § 54 a poznámku pod čiarou
440/2012 Z.z.
30. 12. 2012
dopĺňa § 165b
440/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 62 novelizačných bodov
218/2013 Z.z.
1. 8. 2013
dopĺňa § 11 a poznámku pod čiarou
435/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 32 novelizačných bodov
435/2013 Z.z.
1. 9. 2014
dopĺňa § 53a, § 53b a § 53c
213/2014 Z.z.
1. 8. 2014
dopĺňa § 11 a poznámku pod čiarou
218/2014 Z.z.
1. 10. 2014
mení § 165b
218/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
218/2014 Z.z.
1. 7. 2015
dopĺňa § 47a
333/2014 Z.z.
1. 1. 2015
dopĺňa § 52 a poznámky pod čiarou
361/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
130/2015 Z.z.
1. 7. 2015
dopĺňa § 79, § 89 a poznámku pod čiarou
176/2015 Z.z.
1. 9. 2015
mení a dopĺňa § 11 a § 23
252/2015 Z.z.
1. 11. 2015
dopĺňa § 11 a poznámku pod čiarou
269/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 39 novelizačných bodov
269/2015 Z.z.
1. 5. 2016
mení § 52
393/2015 Z.z.
1. 1. 2016
dopĺňa § 11 a poznámku pod čiarou
447/2015 Z.z.
1. 11. 2016
mení a dopĺňa § 2 a poznámky pod čiarou
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
298/2016 Z.z.
1. 1. 2017
mení a dopĺňa 55 novelizačných bodov
339/2016 Z.z.
1. 1. 2017
dopĺňa § 1 a poznámky pod čiarou
267/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 30 novelizačných bodov
267/2017 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 52
344/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení § 52 a poznámky pod čiarou
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení 5 novelizačných bodov
213/2018 Z.z.
1. 1. 2019
dopĺňa poznámku pod čiarou
368/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 19, § 37, § 159 a poznámku pod čiarou
35/2019 Z.z.
1. 7. 2019
mení § 4, § 8 a § 37
221/2019 Z.z.
1. 12. 2019
dopĺňa § 53 a poznámky pod čiarou
369/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 65 novelizačných bodov
369/2019 Z.z.
1. 1. 2021
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
390/2019 Z.z.
1. 10. 2020
vypúšťa ods. 3 v § 54
416/2020 Z.z.
1. 1. 2021
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
421/2020 Z.z.
1. 1. 2021
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
45/2021 Z.z.
6. 2. 2021
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
312/2020 Z.z.
1. 8. 2021
doteraz neuvedené
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
PRVÁ HLAVA
Základné ustanovenia
§ 1
Predmet a rozsah pôsobnosti
(1) Tento zákon upravuje správu daní, práva a povinnosti daňových subjektov a iných osôb, ktoré im vzniknú v súvislosti so správou daní.
(2) Podľa tohto zákona sa postupuje, ak osobitné predpisy1) neustanovujú
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulov:
Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • On-line kniha je denne doplňovanou databázou
   článkov týkajúcich sa predpisov a dokumentov z oblasti školstva.
 • Právne predpisy sú neodeliteľnou súčasťou,
  a to k rôznym datumom účinnosti.
 • Články sú zrozumiteľné, názorné a garantované.
 • Online kniha je doplnená o prepracovaný systém
  vyhľadávania
  , ktorý umožňuje vždy rýchlo
  nájsť požadovanú odpoveď.
 • Vyhľadávanie bez reklám.
 • Praktické filtre smerujú na hľadanú tému.
 • Online kniha má jednoduché ovládanie, užívateľsky
  priateľské rozhranie aj profesionálnu úroveň.
 • Renomovaní autori - články
  majú vysokú odbornú hodnotu. 
 • Odpovedný servis zadarmo - do 3 týždňov získate fundovanú odpoveď na otázku týkajúcu sa exekúcií.
 • Časové verzie článkov.