dnes je 13.6.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

48/2002 Z.z., Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 20.7.2011

48/2002 Z.z.
[zrušené č. 404/2011 Z.z.]
ZÁKON
z 13. decembra 2001
o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
408/2002 Z.z.
25. 7. 2002
mení § 23 a § 30
480/2002 Z.z.
1. 1. 2003
mení § 14 a § 58
606/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení, 63 novelizačných bodov
606/2003 Z.z.
1. 5. 2004
viď body 6,8,30,42,43,46,50,62
69/2005 Z.z.
1. 5. 2005
mení, 11 novelizačných bodov
474/2005 Z.z.
1. 1. 2006
mení § 17 ods. 2
558/2005 Z.z.
15. 12. 2005
mení, 121 novelizačných bodov
693/2006 Z.z.
1. 1. 2007
mení, 107 novelizačných bodov
342/2007 Z.z.
1.5.2004
mení a dopĺňa, 12 novelizačných bodov
342/2007 Z.z.
21.12.2007
mení a doplňa 8 novelizačných bodov
643/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa, 12 novelizačných bodov
233/2008 Z.z.
1. 7. 2008
mení a dopĺňa, § 22
451/2008 Z.z.
1. 12. 2008
mení a dopĺňa 12 novelizačných bodov
445/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení § 76 a § 77
594/2009 Z.z.
15. 1 2010
mení a dopĺňa 36 novelizačných bodov
594/2009 Z.z.
5. 4. 2010
mení a doplňa 4 novelizačné body
223/2011 Z.z.
20. 7. 2011
mení a dopĺňa 27 novelizačných bodov
10be) § 22 ods. 6 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
(1) Predmetom tohto zákona je ustanoviť
a) podmienky vstupu cudzincov na územie Slovenskej republiky (ďalej len „vstup”) a
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulov:
Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • On-line kniha je denne doplňovanou databázou
   článkov týkajúcich sa predpisov a dokumentov z oblasti školstva.
 • Právne predpisy sú neodeliteľnou súčasťou,
  a to k rôznym datumom účinnosti.
 • Články sú zrozumiteľné, názorné a garantované.
 • Online kniha je doplnená o prepracovaný systém
  vyhľadávania
  , ktorý umožňuje vždy rýchlo
  nájsť požadovanú odpoveď.
 • Vyhľadávanie bez reklám.
 • Praktické filtre smerujú na hľadanú tému.
 • Online kniha má jednoduché ovládanie, užívateľsky
  priateľské rozhranie aj profesionálnu úroveň.
 • Renomovaní autori - články
  majú vysokú odbornú hodnotu. 
 • Odpovedný servis zadarmo - do 3 týždňov získate fundovanú odpoveď na otázku týkajúcu sa exekúcií.
 • Časové verzie článkov.