dnes je 14.7.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

440/2015 Z.z., Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 15.6.2022

440/2015 Z.z.
ZÁKON
z 26. novembra 2015
o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
335/2017 Z.z.
30. 12. 2017
mení a dopĺňa 12 novelizačných bodov
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 7 a poznámku pod čiaroua
221/2019 Z.z.
1. 9. 2019
mení § 50
310/2019 Z.z.
15. 10. 2019
mení a dopĺňa 20 novelizačných bodov
310/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 20 novelizačných bodov
6/2020 Z.z.
1. 2. 2020
mení a dopĺňa 14 novelizačných bodov
148/2020 Z.z.
11. 6. 2020
dopĺňa § 101a a § 106e
323/2020 Z.z.
20. 11. 2020
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
351/2020 Z.z.
9. 12. 2020
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
351/2020 Z.z.
1. 1. 2021
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
215/2021 Z.z.
1. 1. 2022
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
271/2021 Z.z.
1. 1. 2022
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
305/2021 Z.z.
28. 7. 2021
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
177/2022 Z.z.
15. 6. 2022
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje šport, osoby v športe, právne vzťahy pri športovej činnosti, pôsobnosť orgánov verejnej moci a orgánov verejnej správy v oblasti športu a opatrenia proti negatívnym javom v športe.
§ 2
Verejný záujem v
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulov:
Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • On-line kniha je denne doplňovanou databázou
   článkov týkajúcich sa predpisov a dokumentov z oblasti školstva.
 • Právne predpisy sú neodeliteľnou súčasťou,
  a to k rôznym datumom účinnosti.
 • Články sú zrozumiteľné, názorné a garantované.
 • Online kniha je doplnená o prepracovaný systém
  vyhľadávania
  , ktorý umožňuje vždy rýchlo
  nájsť požadovanú odpoveď.
 • Vyhľadávanie bez reklám.
 • Praktické filtre smerujú na hľadanú tému.
 • Online kniha má jednoduché ovládanie, užívateľsky
  priateľské rozhranie aj profesionálnu úroveň.
 • Renomovaní autori - články
  majú vysokú odbornú hodnotu. 
 • Odpovedný servis zadarmo - do 3 týždňov získate fundovanú odpoveď na otázku týkajúcu sa exekúcií.
 • Časové verzie článkov.