dnes je 24.9.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

428/2002 Z.z., Zákon o ochrane osobných údajov, v znení účinnom k 1.1.2009

428/2002 Z.z.
[zrušené č. 122/2013 Z.z.]
ZÁKON
z 3. júla 2002
o ochrane osobných údajov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
602/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení § 52
576/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení a dopĺňa § 9
90/2005 Z.z.
1. 5. 2005
mení, 57 novelizačných bodov
583/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení § 34
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Predmet a pôsobnosť zákona
§ 1
(1) Tento zákon upravuje
a) ochranu osobných údajov fyzických osôb pri ich spracúvaní,
b) zásady spracúvania osobných údajov,
c) bezpečnosť osobných údajov,
d) ochranu práv dotknutých osôb,
e) cezhraničný tok
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulov:
Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • On-line kniha je denne doplňovanou databázou
   článkov týkajúcich sa predpisov a dokumentov z oblasti školstva.
 • Právne predpisy sú neodeliteľnou súčasťou,
  a to k rôznym datumom účinnosti.
 • Články sú zrozumiteľné, názorné a garantované.
 • Online kniha je doplnená o prepracovaný systém
  vyhľadávania
  , ktorý umožňuje vždy rýchlo
  nájsť požadovanú odpoveď.
 • Vyhľadávanie bez reklám.
 • Praktické filtre smerujú na hľadanú tému.
 • Online kniha má jednoduché ovládanie, užívateľsky
  priateľské rozhranie aj profesionálnu úroveň.
 • Renomovaní autori - články
  majú vysokú odbornú hodnotu. 
 • Odpovedný servis zadarmo - do 3 týždňov získate fundovanú odpoveď na otázku týkajúcu sa exekúcií.
 • Časové verzie článkov.