dnes je 25.7.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

416/2001 Z.z., Zákon o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, v znení účinnom k 1.4.2003

416/2001 Z.z.
ZÁKON
z 20. septembra 2001
o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
567/2001 Z.z.
1. 1. 2002
mení čl. XXII
184/2002 Z.z.
1. 6. 2002
mení § 2
103/2003 Z.z.
1. 4. 2003
mení § 2
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet zákona
(1) Tento zákon ustanovuje prechod pôsobností z ministerstiev, z krajských úradov a z okresných úradov na obce a na vyššie územné celky,
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulov:
Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • On-line kniha je denne doplňovanou databázou
   článkov týkajúcich sa predpisov a dokumentov z oblasti školstva.
 • Právne predpisy sú neodeliteľnou súčasťou,
  a to k rôznym datumom účinnosti.
 • Články sú zrozumiteľné, názorné a garantované.
 • Online kniha je doplnená o prepracovaný systém
  vyhľadávania
  , ktorý umožňuje vždy rýchlo
  nájsť požadovanú odpoveď.
 • Vyhľadávanie bez reklám.
 • Praktické filtre smerujú na hľadanú tému.
 • Online kniha má jednoduché ovládanie, užívateľsky
  priateľské rozhranie aj profesionálnu úroveň.
 • Renomovaní autori - články
  majú vysokú odbornú hodnotu. 
 • Odpovedný servis zadarmo - do 3 týždňov získate fundovanú odpoveď na otázku týkajúcu sa exekúcií.
 • Časové verzie článkov.