dnes je 22.6.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

404/2011 Z.z., Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2023

404/2011 Z.z.
ZÁKON
z 21. októbra 2011,
o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
75/2013 Z.z.
1. 5. 2013
mení a dopĺňa 165 novelizačných bodov
388/2013 Z.z.
30. 11. 2013
mení § 131a
495/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 86 novelizačných bodov
131/2015 Z.z.
20. 7. 2015
mení a dopĺňa 54 novelizačných bodov
353/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení § 23 a § 34
444/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení 5 novelizačných bodov
82/2017 Z.z.
1. 5. 2017
mení a dopĺňa 136 novelizačných bodov
179/2017 Z.z.
1. 9. 2017
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
57/2018 Z.z.
1. 4. 2018
mení 3 novelizačné body
68/2018 Z.z.
25. 5. 2018
mení 6 novelizačných bodov
108/2018 Z.z.
1.5.2018
mení a dopĺňa 132 novelizačných bodov
376/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 25 novelizačných bodov
70/2019 Z.z.
6. 3. 2019
mení § 120
221/2019 Z.z.
1. 12. 2019
mení § 34 a poznámky pod čiarou
310/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
73/2020 Z.z.
9. 4. 2020
dopĺňa § 131i
424/2020 Z.z.
1. 1. 2021
dopĺňa § 131j
310/2021 Z.z.
1. 1. 2022
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
92/2022 Z.z.
30. 3. 2022
dopĺňa § 131k
113/2022 Z.z.
1. 1. 2023
mení § 39
488/2022 Z.z.
1. 1. 2023
mení a dopĺňa § 23
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) pôsobnosť Policajného zboru pri zabezpečovaní kontroly hraníc1) Slovenskej republiky (ďalej len „kontrola hraníc”) a v oblasti pobytu cudzincov na území Slovenskej republiky (ďalej len „pobyt”),
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulov:
Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • On-line kniha je denne doplňovanou databázou
   článkov týkajúcich sa predpisov a dokumentov z oblasti školstva.
 • Právne predpisy sú neodeliteľnou súčasťou,
  a to k rôznym datumom účinnosti.
 • Články sú zrozumiteľné, názorné a garantované.
 • Online kniha je doplnená o prepracovaný systém
  vyhľadávania
  , ktorý umožňuje vždy rýchlo
  nájsť požadovanú odpoveď.
 • Vyhľadávanie bez reklám.
 • Praktické filtre smerujú na hľadanú tému.
 • Online kniha má jednoduché ovládanie, užívateľsky
  priateľské rozhranie aj profesionálnu úroveň.
 • Renomovaní autori - články
  majú vysokú odbornú hodnotu. 
 • Odpovedný servis zadarmo - do 3 týždňov získate fundovanú odpoveď na otázku týkajúcu sa exekúcií.
 • Časové verzie článkov.