dnes je 25.7.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

365/2004 Z.z., Zákon o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon), v znení účinnom k 2.1.2016

365/2004 Z.z.
ZÁKON
z 20. mája 2004
o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
581/2004 Z.z.
1. 1. 2005
ruší čl. XX
539/2005 Z.z.
7. 12. 2005
ruší § 8 ods. 8
538/2005 Z.z.
1. 1. 2006
ruší čl. XIX
570/2005 Z.z.
1. 1. 2006
ruší čl. VII
250/2007 Z.z.
1. 7. 2007
ruší čl. XXI
326/2007 Z.z.
1. 9. 2007
mení 15 novelizačných bodov
85/2008 Z.z.
1. 4. 2008
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
384/2008 Z.z.
15. 10. 2008
dopĺňa § 9a
400/2009 Z.z.
1. 11. 2009
ruší čl. IV
568/2009 Z.z.
1. 1. 2010
ruší čl. XIV
48/2011 Z.z.
1. 4. 2011
mení a doplňa 5 novelizačných bodov
388/2011 Z.z.
1. 1. 2012
dopĺňa § 9a
32/2013 Z.z.
1. 4. 2013
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
307/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
378/2015 Z.z.
2. 1. 2016
dopĺňa § 4 a poznámku pod čiarou
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania a
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulov:
Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • On-line kniha je denne doplňovanou databázou
   článkov týkajúcich sa predpisov a dokumentov z oblasti školstva.
 • Právne predpisy sú neodeliteľnou súčasťou,
  a to k rôznym datumom účinnosti.
 • Články sú zrozumiteľné, názorné a garantované.
 • Online kniha je doplnená o prepracovaný systém
  vyhľadávania
  , ktorý umožňuje vždy rýchlo
  nájsť požadovanú odpoveď.
 • Vyhľadávanie bez reklám.
 • Praktické filtre smerujú na hľadanú tému.
 • Online kniha má jednoduché ovládanie, užívateľsky
  priateľské rozhranie aj profesionálnu úroveň.
 • Renomovaní autori - články
  majú vysokú odbornú hodnotu. 
 • Odpovedný servis zadarmo - do 3 týždňov získate fundovanú odpoveď na otázku týkajúcu sa exekúcií.
 • Časové verzie článkov.