dnes je 25.7.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

322/2008 Z.z., Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o špeciálnych školách, v znení účinnom k 1.9.2023

322/2008 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
zo 6. augusta 2008
o špeciálnych školách
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
232/2016 Z.z.
1. 9. 2016
mení a dopĺňa 15 novelizačných bodov
232/2016 Z.z.
1. 10. 2016
mení prílohu
186/2017 Z.z.
1. 9. 2017
dopĺňa prílohu
242/2018 Z.z.
1. 9. 2018
dopĺňa prílohu
23/2022 Z.z.
1. 2. 2022
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
338/2023 Z.z.
1. 9. 2023
mení a dopĺňa 21 novelizačných bodov
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 102 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
Základné ustanovenie
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o organizácii, vnútornej
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulov:
Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • On-line kniha je denne doplňovanou databázou
   článkov týkajúcich sa predpisov a dokumentov z oblasti školstva.
 • Právne predpisy sú neodeliteľnou súčasťou,
  a to k rôznym datumom účinnosti.
 • Články sú zrozumiteľné, názorné a garantované.
 • Online kniha je doplnená o prepracovaný systém
  vyhľadávania
  , ktorý umožňuje vždy rýchlo
  nájsť požadovanú odpoveď.
 • Vyhľadávanie bez reklám.
 • Praktické filtre smerujú na hľadanú tému.
 • Online kniha má jednoduché ovládanie, užívateľsky
  priateľské rozhranie aj profesionálnu úroveň.
 • Renomovaní autori - články
  majú vysokú odbornú hodnotu. 
 • Odpovedný servis zadarmo - do 3 týždňov získate fundovanú odpoveď na otázku týkajúcu sa exekúcií.
 • Časové verzie článkov.