dnes je 25.7.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

315/2001 Z.z., Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore, v znení účinnom k 1.3.2021

315/2001 Z.z.
ZÁKON
z 2. júla 2001
o Hasičskom a záchrannom zbore
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
438/2002 Z.z.
1. 1. 2003
mení a dopĺňa 41 novelizačných bodov
666/2002 Z.z.
1. 1. 2003
mení § 203 ods. 1, 2, § 211
424/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení § 203 ods. 1
451/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení § 203 ods. 1
462/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení § 34, § 163, nová poz. č. 16a
180/2004 Z.z.
1. 5. 2004
mení a dopĺňa 29 novelizačných bodov
215/2004 Z.z.
1. 5. 2004
mení § 8 ods. 3
365/2004 Z.z.
1. 1. 2004
mení § 16, § 20, § 193, dopĺňa § 16
382/2004 Z.z.
1. 9. 2004
mení § 69 ods. 6
729/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení a dopĺňa 39 novelizačných bodov
561/2005 Z.z.
1. 1. 2006
mení a dopĺňa 142 novelizačných bodov
327/2007 Z.z.
1. 9. 2007
mení § 110, § 165 a dopĺňa nový § 207c
330/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení § 20, § 110
519/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa 62 novelizačných bodov
445/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení 5 novelizačných bodov
82/2009 Z.z.
1. 4. 2009
mení a dopĺňa 69 novelizačných bodov
82/2009 Z.z.
1. 1. 2010
mení § 161
199/2009 Z.z.
24.4.2009
mení § 193
151/2010 Z.z.
1.6.2010
dopĺňa § 54
543/2010 Z.z.
1.1.2011
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
48/2011 Z.z.
1. 4. 2011
mení a doplňa § 193 a § 209
400/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa 92 novelizačných bodov
345/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 20 novelizačných bodov
80/2013 Z.z.
1. 5. 2013
mení a dopĺňa § 63 a § 69
190/2013 Z.z.
1. 8. 2013
mení § 3 ods. 5
37/2014 Z.z.
1. 4. 2014
mení § 3
307/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
129/2015 Z.z.
1. 9. 2015
mení 4 novelizačné body
375/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení § 69
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení § 158 a poznámku pod čiarou
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 17 a poznámku pod čiarou
347/2018 Z.z.
1. 1. 2019
dopĺňa § 193
319/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení § 193
466/2019 Z.z.
1. 1. 2020
dopĺňa § 209i
73/2020 Z.z.
9. 4. 2020
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
76/2021 Z.z.
1. 3. 2021
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Úvodné ustanovenia
(1) Tento zákon upravuje zriadenie, postavenie, úlohy, organizáciu a riadenie Hasičského a záchranného zboru.
(2) Tento zákon upravuje aj štátnu službu a právne vzťahy, ktoré súvisia so vznikom, zmenami a so skončením štátnej služby príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby.
(3) Pod pojmom príslušník sa na účely tohto
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulov:
Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • On-line kniha je denne doplňovanou databázou
   článkov týkajúcich sa predpisov a dokumentov z oblasti školstva.
 • Právne predpisy sú neodeliteľnou súčasťou,
  a to k rôznym datumom účinnosti.
 • Články sú zrozumiteľné, názorné a garantované.
 • Online kniha je doplnená o prepracovaný systém
  vyhľadávania
  , ktorý umožňuje vždy rýchlo
  nájsť požadovanú odpoveď.
 • Vyhľadávanie bez reklám.
 • Praktické filtre smerujú na hľadanú tému.
 • Online kniha má jednoduché ovládanie, užívateľsky
  priateľské rozhranie aj profesionálnu úroveň.
 • Renomovaní autori - články
  majú vysokú odbornú hodnotu. 
 • Odpovedný servis zadarmo - do 3 týždňov získate fundovanú odpoveď na otázku týkajúcu sa exekúcií.
 • Časové verzie článkov.