dnes je 24.9.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

313/2001 Z.z., Zákon o verejnej službe, v znení účinnom k 1.1.2004

313/2001 Z.z.
[zrušené č. 553/2003 Z.z.]
ZÁKON
z 2. júla 2001
o verejnej službe
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
118/2002 Z.z.
1. 4. 2002
ruší § 30, mení § 19
131/2002 Z.z.
1. 4. 2002
mení, 16 novelizačných bodov
165/2002 Z.z.
1. 4. 2002
mení, 21 novelizačných bodov
166/2002 Z.z.
1. 4. 2002
mení, 17 novelizačných bodov
334/2002 Z.z.
1. 7. 2002
mení § 2 a §29
408/2002 Z.z.
1. 1. 2003
mení, 17 novelizačných bodov
207/2003 Z.z.
1. 7. 2003
mení § 56
265/2003 Z.z.
1. 8. 2003
mení platové tarify
552/2003 Z.z.
1. 1. 2004
ruší § 2 ods. 1 a 2, § 4 až § 14
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
PRVÁ HLAVA
§1

Základné ustanovenia
(1) Tento zákon upravuje verejnú službu a pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri vykonávaní verejnej služby k zamestnávateľom, ktorými sú:
a) ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, orgány štátnej správy, orgány alebo úrady, ktoré vykonávajú
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulov:
Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • On-line kniha je denne doplňovanou databázou
   článkov týkajúcich sa predpisov a dokumentov z oblasti školstva.
 • Právne predpisy sú neodeliteľnou súčasťou,
  a to k rôznym datumom účinnosti.
 • Články sú zrozumiteľné, názorné a garantované.
 • Online kniha je doplnená o prepracovaný systém
  vyhľadávania
  , ktorý umožňuje vždy rýchlo
  nájsť požadovanú odpoveď.
 • Vyhľadávanie bez reklám.
 • Praktické filtre smerujú na hľadanú tému.
 • Online kniha má jednoduché ovládanie, užívateľsky
  priateľské rozhranie aj profesionálnu úroveň.
 • Renomovaní autori - články
  majú vysokú odbornú hodnotu. 
 • Odpovedný servis zadarmo - do 3 týždňov získate fundovanú odpoveď na otázku týkajúcu sa exekúcií.
 • Časové verzie článkov.