dnes je 25.7.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

293/2007 Z.z., Zákon o uznávaní odborných kvalifikácií, v znení účinnom k 1.12.2013

293/2007 Z.z.
[zrušené č. 422/2015 Z.z.]
ZÁKON
zo 17. mája 2007
o uznávaní odborných kvalifikácií
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
560/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení a dopĺňa 12 novelizačných bodov
81/2013 Z.z.
1. 6. 2013
mení a dopĺňa 25 novelizačných bodov
375/2013 Z.z.
1. 12. 2013
mení a dopĺňa 14 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy a pôsobnosť zákona
(1) Tento zákon upravuje podmienky uznávania dokladov o odbornej kvalifikácii vydaných školami alebo inými oprávnenými orgánmi (ďalej len „oprávnený orgán”) podľa právnych predpisov
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulov:
Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • On-line kniha je denne doplňovanou databázou
   článkov týkajúcich sa predpisov a dokumentov z oblasti školstva.
 • Právne predpisy sú neodeliteľnou súčasťou,
  a to k rôznym datumom účinnosti.
 • Články sú zrozumiteľné, názorné a garantované.
 • Online kniha je doplnená o prepracovaný systém
  vyhľadávania
  , ktorý umožňuje vždy rýchlo
  nájsť požadovanú odpoveď.
 • Vyhľadávanie bez reklám.
 • Praktické filtre smerujú na hľadanú tému.
 • Online kniha má jednoduché ovládanie, užívateľsky
  priateľské rozhranie aj profesionálnu úroveň.
 • Renomovaní autori - články
  majú vysokú odbornú hodnotu. 
 • Odpovedný servis zadarmo - do 3 týždňov získate fundovanú odpoveď na otázku týkajúcu sa exekúcií.
 • Časové verzie článkov.