dnes je 14.7.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

282/2008 Z.z., Zákon o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v znení účinnom k 1.1.2020

282/2008 Z.z.
ZÁKON
z 2. júla 2008
o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
375/2013 Z.z.
1. 12. 2013
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa § 17 a § 20a
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení § 17
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 2a, § 17 a poznámku pod čiarou
221/2019 Z.z.
1. 9. 2019
mení a dopĺňa § 2a a poznámku pod čiarou
221/2019 Z.z.
1. 12. 2019
mení § 16 a § 17 a poznámky pod čiarou
360/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 48 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulov:
Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • On-line kniha je denne doplňovanou databázou
   článkov týkajúcich sa predpisov a dokumentov z oblasti školstva.
 • Právne predpisy sú neodeliteľnou súčasťou,
  a to k rôznym datumom účinnosti.
 • Články sú zrozumiteľné, názorné a garantované.
 • Online kniha je doplnená o prepracovaný systém
  vyhľadávania
  , ktorý umožňuje vždy rýchlo
  nájsť požadovanú odpoveď.
 • Vyhľadávanie bez reklám.
 • Praktické filtre smerujú na hľadanú tému.
 • Online kniha má jednoduché ovládanie, užívateľsky
  priateľské rozhranie aj profesionálnu úroveň.
 • Renomovaní autori - články
  majú vysokú odbornú hodnotu. 
 • Odpovedný servis zadarmo - do 3 týždňov získate fundovanú odpoveď na otázku týkajúcu sa exekúcií.
 • Časové verzie článkov.