dnes je 24.9.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

281/2015 Z.z., Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 21.5.2020

281/2015 Z.z.
ZÁKON
z 25. septembra 2015
o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
477/2019 Z.z.
1. 2. 2020
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
126/2020 Z.z.
21. 5. 2020
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
309/2020 Z.z.
1. 1. 2020
doteraz neuvedené
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
(1) Tento zákon upravuje štátnu službu profesionálnych vojakov (ďalej len „štátna služba”) a právne vzťahy, ktoré súvisia so
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulov:
Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • On-line kniha je denne doplňovanou databázou
   článkov týkajúcich sa predpisov a dokumentov z oblasti školstva.
 • Právne predpisy sú neodeliteľnou súčasťou,
  a to k rôznym datumom účinnosti.
 • Články sú zrozumiteľné, názorné a garantované.
 • Online kniha je doplnená o prepracovaný systém
  vyhľadávania
  , ktorý umožňuje vždy rýchlo
  nájsť požadovanú odpoveď.
 • Vyhľadávanie bez reklám.
 • Praktické filtre smerujú na hľadanú tému.
 • Online kniha má jednoduché ovládanie, užívateľsky
  priateľské rozhranie aj profesionálnu úroveň.
 • Renomovaní autori - články
  majú vysokú odbornú hodnotu. 
 • Odpovedný servis zadarmo - do 3 týždňov získate fundovanú odpoveď na otázku týkajúcu sa exekúcií.
 • Časové verzie článkov.