dnes je 25.7.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

281/2015 Z.z., Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.3.2021

281/2015 Z.z.
ZÁKON
z 25. septembra 2015
o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
378/2015 Z.z.
2. 1. 2016
dopĺňa § 27 a poznámku pod čiarou
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení § 145 a poznámku pod čiarou
69/2018 Z.z.
1. 4. 2018
mení a dopĺňa § 156 a § 164a
107/2018 Z.z.
1. 5. 2018
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení § 16
347/2018 Z.z.
1. 1. 2019
dopĺňa § 217
35/2019 Z.z.
1. 7. 2019
mení § 31 a dopĺňa poznámku pod čiarou
319/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení § 217
377/2019 Z.z.
1. 2. 2020
mení a dopĺňa 42 novelizačných bodov
477/2019 Z.z.
1. 2. 2020
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
126/2020 Z.z.
21. 5. 2020
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
309/2020 Z.z.
1. 1. 2020
mení § 126
76/2021 Z.z.
1. 3. 2021
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
(1) Tento zákon upravuje štátnu službu profesionálnych vojakov (ďalej len „štátna služba”) a právne vzťahy, ktoré súvisia so vznikom, zmenou a skončením
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulov:
Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • On-line kniha je denne doplňovanou databázou
   článkov týkajúcich sa predpisov a dokumentov z oblasti školstva.
 • Právne predpisy sú neodeliteľnou súčasťou,
  a to k rôznym datumom účinnosti.
 • Články sú zrozumiteľné, názorné a garantované.
 • Online kniha je doplnená o prepracovaný systém
  vyhľadávania
  , ktorý umožňuje vždy rýchlo
  nájsť požadovanú odpoveď.
 • Vyhľadávanie bez reklám.
 • Praktické filtre smerujú na hľadanú tému.
 • Online kniha má jednoduché ovládanie, užívateľsky
  priateľské rozhranie aj profesionálnu úroveň.
 • Renomovaní autori - články
  majú vysokú odbornú hodnotu. 
 • Odpovedný servis zadarmo - do 3 týždňov získate fundovanú odpoveď na otázku týkajúcu sa exekúcií.
 • Časové verzie článkov.