dnes je 3.10.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

160/2015 Z.z., Civilný sporový poriadok, v znení účinnom k 1.8.2021

160/2015 Z.z.
zákon
z 21. mája 2015
Civilný sporový poriadok
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
87/2017 Z.z.
1. 5. 2017
mení § 155
350/2018 Z.z.
12. 12. 2018
dopĺňa § 444 a § 471a
423/2020 Z.z.
1. 8. 2021
mení § 11
211/2021 Z.z.
1. 7. 2021
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
108/2022 Z.z.
1. 7. 2022
doteraz neuvedené
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Základné princípy
Čl. 1
Spory vyplývajúce z ohrozenia alebo porušenia subjektívnych práv prejednáva a rozhoduje nezávislý a nestranný súd, ak taká právomoc nie je zákonom zverená inému orgánu.
Čl. 2
(1) Ochrana ohrozených alebo porušených práv a právom chránených záujmov musí byť spravodlivá a účinná tak, aby
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulov:
Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • On-line kniha je denne doplňovanou databázou
   článkov týkajúcich sa predpisov a dokumentov z oblasti školstva.
 • Právne predpisy sú neodeliteľnou súčasťou,
  a to k rôznym datumom účinnosti.
 • Články sú zrozumiteľné, názorné a garantované.
 • Online kniha je doplnená o prepracovaný systém
  vyhľadávania
  , ktorý umožňuje vždy rýchlo
  nájsť požadovanú odpoveď.
 • Vyhľadávanie bez reklám.
 • Praktické filtre smerujú na hľadanú tému.
 • Online kniha má jednoduché ovládanie, užívateľsky
  priateľské rozhranie aj profesionálnu úroveň.
 • Renomovaní autori - články
  majú vysokú odbornú hodnotu. 
 • Odpovedný servis zadarmo - do 3 týždňov získate fundovanú odpoveď na otázku týkajúcu sa exekúcií.
 • Časové verzie článkov.