dnes je 4.12.2022

Input:

Zaraďovanie nepedagogických zamestnancov do platových tried od 1.1.2019

14.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázka:

Máme otázku ohľadom zaraďovania nepedagogických zamestnancov od 1.1.2019 podľa nového zákona č.553/2003 Z.z. Sme škola vzdelávajúca deti a žiakov s mentálnym a viacnásobným postihnutím, so zložkami ŠMŠ,ŠZŠ a PŠ, s celotýždenným internátnym pobytom(preto máme zamestnané aj zdravotné sestry a fyzioterapeutky).

Konkrétne sa jedná o zaradenie týchto zamestnancov:1. dve zdravotné sestry so Strednou zdrav. školou s maturitou, odbor detská sestra(v jednom prípade riadne denné štúdium, v druhom pomaturitné kvalifikačné štúdium).2. fyzioterapeutky, ktoré vykonávajú fyzioterapeutické cvičenia v rámci zdravotnej telesnej výchovy so žiakmi s telesným postihnutím, na základe odporúčania ich ošetrujúceho lekára

-prvá so Strednou zdrav. školou s maturitou, odbor rehabilitačný pracovník

-druhá so Strednou zdrav. školou, 3 ročný študijný odbor Diplomovaný