dnes je 4.12.2022

Input:

Zaradenie zamestnanca na miesto asistenta učiteľa v roku 2019

29.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázka:

Nastupuje u nás zamestnanec s vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa na miesto asistenta učiteľa.

Jej vzdelanie: učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov anglický jazyk a slovenský jazyk.

Pedagogická prax: 4 roky - adaptačné vzdelávanie na učiteľstvo už má absolvované.1. otázka: Do ktorého kariérového stupňa a do ktorej platovej triedy má byť zaradená?Ešte jedna otázka okrem zaradenia:

2. otázka: Ak nám dajú 60 %-ho asistenta, tak musí so žiakom byť v triede 13,8 hodín týždenne, alebo môže aj menej?

Odpoveď:

Pohľad autora na problematiku:

Pedagogickí zamestnanci sa zaraďujú do platových tried podľa dosiahnutého kariérového stupňa podľa osobitného predpisu v nadväznosti na získaný stupeň vzdelania. Pedagogický zamestnanec sa po ukončení adaptačného vzdelávania zaradí do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec. Pedagogickí zamestnanci s požadovaným