dnes je 7.7.2022

Input:

Stredná škola - Výpoveď zamestnávateľa pre nespĺňanie predpokladov

18.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.2.5.2 Stredná škola - Výpoveď zamestnávateľa pre nespĺňanie predpokladov

JUDr. Milada Illašová; Ing. Jarmila Belešová


Stiahnuť vzor

...... (Meno, priezvisko a pracovisko

alebo bydlisko zamestnanca) ..............

Vec: Výpoveď podľa § 63 ods. 1 písm. d) ZP bod 1

Dávam Vám výpoveď podľa § 63 ods. 1 písm. d) bod 1 Zákonníka práce z dôvodu, že pre výkon práce ........ (uviesť druh práce) ..... dohodnutej pracovnou zmluvou zo dňa ...... nespĺňate predpoklady ustanovené právnymi predpismi ............ (nestačí iba odkaz na príslušné ustanovenie Zákonníka práce a použiť text výpovedného dôvodu, ale je potrebné ho podrobnejšie konkretizovať - napr. nespĺňanie predpísanej kvalifikácie, nespĺňanie kvalifikačných predpokladov ustanovených napr. zákonom č. 138/2019 Z. z. a vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. ) ................ .

S účinnosťou od