dnes je 25.7.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

630/2008 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia, v znení účinnom k 1.9.2019

630/2008 Z.z.
Nariadenie vlády
Slovenskej republiky
z 10. decembra 2008,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
29/2009 Z.z.
28. 2. 2009
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
598/2009 Z.z.
1. 1. 2010
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
517/2010 Z.z.
1. 1. 2011
mení a dopĺňa 17 novelizačných bodov a príloh
494/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa 16 novelizačných bodov
443/2012 Z.z.
1.1.2013
mení a dopĺňa 16 novelizačných bodov
102/2013 Z.z.
1. 5. 2013
mení § 5
507/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
418/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
418/2014 Z.z.
1. 9. 2015
dopĺňa § 4 a poznámku pod čiarou
208/2015 Z.z.
1. 9. 2015
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
208/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení prílohu č. 2
355/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 35 novelizačných bodov
401/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 11 novelizačných bodov
269/2019 Z.z.
1. 9. 2019
mení § 3 a prílohu č. 12
Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 14 a § 7 ods. 9 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulov:
Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • On-line kniha je denne doplňovanou databázou
   článkov týkajúcich sa predpisov a dokumentov z oblasti školstva.
 • Právne predpisy sú neodeliteľnou súčasťou,
  a to k rôznym datumom účinnosti.
 • Články sú zrozumiteľné, názorné a garantované.
 • Online kniha je doplnená o prepracovaný systém
  vyhľadávania
  , ktorý umožňuje vždy rýchlo
  nájsť požadovanú odpoveď.
 • Vyhľadávanie bez reklám.
 • Praktické filtre smerujú na hľadanú tému.
 • Online kniha má jednoduché ovládanie, užívateľsky
  priateľské rozhranie aj profesionálnu úroveň.
 • Renomovaní autori - články
  majú vysokú odbornú hodnotu. 
 • Odpovedný servis zadarmo - do 3 týždňov získate fundovanú odpoveď na otázku týkajúcu sa exekúcií.
 • Časové verzie článkov.