dnes je 14.7.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

5/2004 Z.z., Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 29.9.2020

5/2004 Z.z.
ZÁKON
zo 4. decembra 2003
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
49/2009 Z.z.
31. 12. 2011
stráca účinnosť § 50d
108/2009 Z.z.
1. 4. 2009
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
266/2009 Z.z.
7. 7. 2009
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
463/2009 Z.z.
1. 12. 2009
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
594/2009 Z.z.
15. 1. 2010
mení a dopĺňa § 21 a § 22
52/2010 Z.z.
1. 3. 2010
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
136/2010 Z.z.
1. 6. 2010
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
373/2010 Z.z.
23. 9. 2010
dopĺňa § 50 a § 72
373/2010 Z.z.
1. 12. 2010
dopĺňa § 72
373/2010 Z.z.
1. 1. 2011
mení a dopĺňa 20 novelizačných bodov
120/2011 Z.z.
1. 6. 2011
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
223/2011 Z.z.
20. 7. 2011
mení a dopĺňa 39 novelizačných bodov
231/2011 Z.z.
1. 8. 2011
mení a dopĺňa § 53d
257/2011 Z.z.
1. 9. 2011
mení a dopĺňa § 29, § 30 a § 31
468/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa §50j, § 72s
324/2012 Z.z.
1. 1. 2013
dopĺňa § 12, § 13 a § 18
96/2013 Z.z.
1. 5. 2013
mení a dopĺňa 195 novelizačných bodov
308/2013 Z.z.
1. 11. 2013
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
352/2013 Z.z.
15. 11. 2013
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
352/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
417/2013 Z.z.
1. 1. 2014
Ruší čl. IV
436/2013 Z.z.
1. 1. 2014
dopĺňa § 67
495/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 43 novelizačných bodov
310/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 19 novelizačných bodov
311/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 24 novelizačných bodov
14/2015 Z.z.
1. 3. 2015
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
336/2015 Z.z.
15. 12. 2015
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
353/2015 Z.z.
31. 12. 2015
mení §70
353/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 19 novelizačných bodov
353/2015 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa § 70 a § 72y
378/2015 Z.z.
2. 1. 2016
mení a dopĺňa § 6, § 36 a poznámky pod čiarou
389/2015 Z.z.
1. 1. 2017
dopĺňa § 5
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
310/2016 Z.z.
1. 1. 2017
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
81/2017 Z.z.
1. 5. 2017
mení a dopĺňa 57 novelizačných bodov
81/2017 Z.z.
1. 10. 2017
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
81/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa § 34 a poznámku pod čiarou
82/2017 Z.z.
1. 5. 2017
mení a dopĺňa 50 novelizačných bodov
57/2018 Z.z.
1. 4. 2018
mení 6 novelizačných bodov
63/2018 Z.z.
1. 5. 2018
dopĺňa § 62
64/2018 Z.z.
1. 5. 2018
mení a dopĺňa 35 novelizačných bodov
108/2018 Z.z.
1. 5. 2018
mení, dopĺňa a vypúšťa 12 novelizačných bodov
112/2018 Z.z.
1. 5. 2018
mení a dopĺňa 15 novelizačných bodov
112/2018 Z.z.
1. 7. 2018
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
112/2018 Z.z.
1. 1. 2021
doteraz neuvedené
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení a dopĺňa 31 novelizačných bodov
317/2018 Z.z.
1. 1. 2022
doteraz neuvedené
317/2018 Z.z.
1. 1. 2023
doteraz neuvedené
376/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 52 novelizačných bodov
35/2019 Z.z.
1. 7. 2019
mení a dopĺňa § 63 a poznámky pod čiarou
221/2019 Z.z.
1. 12. 2019
mení § 29, § 53e a poznámky pod čiarou
221/2019 Z.z.
1. 1. 2021
doteraz neuvedené
223/2019 Z.z.
1. 9. 2019
dopĺňa § 6
374/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 26 novelizačných bodov
225/2019 Z.z.
1. 7. 2020
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
63/2020 Z.z.
27. 3. 2020
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
66/2020 Z.z.
4. 4. 2020
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
95/2020 Z.z.
25. 4. 2020
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
127/2020 Z.z.
21. 5. 2020
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
198/2020 Z.z.
21. 7. 2020
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
264/2020 Z.z.
29. 9. 2020
dopĺňa § 72ap
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIE
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje právne vzťahy pri poskytovaní služieb zamestnanosti.
DRUHÁ ČASŤ
ÚČASTNÍK PRÁVNEHO VZŤAHU
§ 2
(1) Účastník právneho vzťahu na účely tohto zákona je
a) orgán štátnej správy,
b) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny1) (ďalej len „ústredie”),
c) úrad práce, sociálnych vecí a rodiny1) (ďalej len „úrad”),
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulov:
Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • On-line kniha je denne doplňovanou databázou
   článkov týkajúcich sa predpisov a dokumentov z oblasti školstva.
 • Právne predpisy sú neodeliteľnou súčasťou,
  a to k rôznym datumom účinnosti.
 • Články sú zrozumiteľné, názorné a garantované.
 • Online kniha je doplnená o prepracovaný systém
  vyhľadávania
  , ktorý umožňuje vždy rýchlo
  nájsť požadovanú odpoveď.
 • Vyhľadávanie bez reklám.
 • Praktické filtre smerujú na hľadanú tému.
 • Online kniha má jednoduché ovládanie, užívateľsky
  priateľské rozhranie aj profesionálnu úroveň.
 • Renomovaní autori - články
  majú vysokú odbornú hodnotu. 
 • Odpovedný servis zadarmo - do 3 týždňov získate fundovanú odpoveď na otázku týkajúcu sa exekúcií.
 • Časové verzie článkov.