dnes je 25.7.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

42/1994 Z.z., Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o civilnej ochrane obyvateľstva, v znení účinnom k 9.4.2020

42/1994 Z.z.
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 27. januára 1994
o civilnej ochrane obyvateľstva
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
222/1996 Z.z.
24. 7. 1996
mení a dopĺňa § 8, § 13 a § 14
117/1998 Z.z.
1. 5. 1998
mení 37 novelizačných bodov
252/2001 Z.z.
1. 8. 2001
mení 37 novelizačných bodov
416/2001 Z.z.
1. 1. 2002
mení § 5, § 7, § 11 a dopĺňa nový § 14a
261/2002 Z.z.
1. 7. 2002
dopĺňa § 14
515/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení § 14a
479/2005 Z.z.
1. 11. 2005
mení a dopĺňa § 4, § 13 a § 14
568/2005 Z.z.
1. 1. 2006
mení 44 novelizačných bodov
335/2007 Z.z.
1. 10. 2007
mení 12 novelizačných bodov
445/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení §31 a § 32
514/2008 Z.z.
15. 12. 2008
mení a dopĺňa § 14, § 15, § 36
172/2011 Z.z.
1. 7. 2011
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
395/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa 32 novelizačných bodov
345/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení § 15
128/2015 Z.z.
1. 8. 2015
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení poznámku pod čiarou
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení § 28a a poznámku pod čiarou
73/2020 Z.z.
9. 4. 2020
dopĺňa 2 novelizačné body
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ HLAVA
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Účel zákona
Účelom tohto zákona je upraviť podmienky na účinnú ochranu života, zdravia a majetku pred následkami mimoriadnych udalostí, ako aj ustanoviť úlohy a pôsobnosť orgánov štátnej správy, obcí a práva a povinnosti
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulov:
Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • On-line kniha je denne doplňovanou databázou
   článkov týkajúcich sa predpisov a dokumentov z oblasti školstva.
 • Právne predpisy sú neodeliteľnou súčasťou,
  a to k rôznym datumom účinnosti.
 • Články sú zrozumiteľné, názorné a garantované.
 • Online kniha je doplnená o prepracovaný systém
  vyhľadávania
  , ktorý umožňuje vždy rýchlo
  nájsť požadovanú odpoveď.
 • Vyhľadávanie bez reklám.
 • Praktické filtre smerujú na hľadanú tému.
 • Online kniha má jednoduché ovládanie, užívateľsky
  priateľské rozhranie aj profesionálnu úroveň.
 • Renomovaní autori - články
  majú vysokú odbornú hodnotu. 
 • Odpovedný servis zadarmo - do 3 týždňov získate fundovanú odpoveď na otázku týkajúcu sa exekúcií.
 • Časové verzie článkov.