dnes je 25.7.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

314/2001 Z.z., Zákon o ochrane pred požiarmi, v znení účinnom k 9.4.2020

314/2001 Z.z.
ZÁKON
z 2. júla 2001
o ochrane pred požiarmi
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
400/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa 24 novelizačných bodov
37/2014 Z.z.
1. 4. 2014
mení 14 novelizačných bodov
129/2015 Z.z.
1. 9. 2015
mení a dopĺňa 53 novelizačných bodov
129/2015 Z.z.
1. 1. 2016
dopĺňa § 11d
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení § 11c
73/2020 Z.z.
9. 4. 2020
dopĺňa § 77c
205/2023 Z.z.
1. 4. 2025
doteraz neuvedené
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje podmienky na ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia 1) pred požiarmi a ustanovuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí na úseku ochrany pred požiarmi a hasičských jednotiek pri vykonávaní záchranných prác
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulov:
Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • On-line kniha je denne doplňovanou databázou
   článkov týkajúcich sa predpisov a dokumentov z oblasti školstva.
 • Právne predpisy sú neodeliteľnou súčasťou,
  a to k rôznym datumom účinnosti.
 • Články sú zrozumiteľné, názorné a garantované.
 • Online kniha je doplnená o prepracovaný systém
  vyhľadávania
  , ktorý umožňuje vždy rýchlo
  nájsť požadovanú odpoveď.
 • Vyhľadávanie bez reklám.
 • Praktické filtre smerujú na hľadanú tému.
 • Online kniha má jednoduché ovládanie, užívateľsky
  priateľské rozhranie aj profesionálnu úroveň.
 • Renomovaní autori - články
  majú vysokú odbornú hodnotu. 
 • Odpovedný servis zadarmo - do 3 týždňov získate fundovanú odpoveď na otázku týkajúcu sa exekúcií.
 • Časové verzie článkov.