dnes je 30.9.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

312/2001 Z.z., Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.4.2009

312/2001 Z.z.
ZÁKON
z 2. júla 2001
o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
131/2002 Z.z.
1. 4. 2002
mení § 14
143/2002 Z.z.
1. 4. 2002
mení, 36 novelizačných bodov
185/2002 Z.z.
16. 4. 2002
mení § 2 a § 30
411/2002 Z.z.
8. 8. 2002
mení, 64 novelizačných bodov
667/2002 Z.z.
7. 12. 2002
mení, 32 novelizačných bodov
667/2002 Z.z.
1. 1. 2003
viď 24. a 25. bod
139/2003 Z.z.
1. 5. 2003
dopĺňa § 163
267/2003 Z.z.
26. 7. 2003
dopĺňa § 7
453/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení § 154, dopĺňa nové § 154b, § 155b,§ 156 a § 161a
550/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení § 2
551/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení, 211 novelizačných bodov
551/2003 Z.z.
1.5.2004
mení § 14 ods. 12
551/2003 Z.z.
1. 1. 2005
mení § 82 ods. 3
365/2004 Z.z.
1. 7. 2004
mení § 2, § 15
382/2004 Z.z.
1. 9. 2004
mení § 59
403/2004 Z.z.
1. 9. 2004
dopĺňa nový § 15a
612/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení § 10
728/2004 Z.z.
1. 1. 2005
ruší § 16 ods. 4 a mení § 12 a § 16
757/2004 Z.z.
1. 4. 2005
mení príl. č. 1 a dopĺňa § 9
628/2005 Z.z.
2. 1. 2006
mení § 101
231/2006 Z.z.
1. 6. 2006
mení a dopĺňa 219 novelizačných bodov
270/2006 Z.z.
1. 7. 2006
mení prílohu č. 2
664/2006 Z.z.
1. 1. 2007
mení a dopĺňa 32 novelizačných bodov
107/2007 Z.z.
15. 3. 2007
mení § 5
199/2007 Z.z.
1. 5. 2007
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
253/2007 Z.z.
1. 7. 2007
mení § 10, § 31 a § 54
348/2007 Z.z.
1. 9. 2007
mení § 48, § 78, § 96, § 103, § 149
519/2007 Z.z.
1. 1. 2008
dopĺňa § 2
166/2008 Z.z.
1. 6. 2008
dopĺňa § 9
460/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení a dopĺňa 17 novelizačných bodov
59/2009 Z.z.
1. 4. 2009
mení § 10
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Predmet a pôsobnosť zákona
§ 1
(1) Predmetom tohto zákona je upraviť právne vzťahy pri vykonávaní štátnej služby. Obsahom vykonávania štátnej služby sú práva a povinnosti štátu a štátneho zamestnanca vyplývajúce z vykonávania štátnej služby alebo súvisiace s vykonávaním štátnej
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulov:
Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • On-line kniha je denne doplňovanou databázou
   článkov týkajúcich sa predpisov a dokumentov z oblasti školstva.
 • Právne predpisy sú neodeliteľnou súčasťou,
  a to k rôznym datumom účinnosti.
 • Články sú zrozumiteľné, názorné a garantované.
 • Online kniha je doplnená o prepracovaný systém
  vyhľadávania
  , ktorý umožňuje vždy rýchlo
  nájsť požadovanú odpoveď.
 • Vyhľadávanie bez reklám.
 • Praktické filtre smerujú na hľadanú tému.
 • Online kniha má jednoduché ovládanie, užívateľsky
  priateľské rozhranie aj profesionálnu úroveň.
 • Renomovaní autori - články
  majú vysokú odbornú hodnotu. 
 • Odpovedný servis zadarmo - do 3 týždňov získate fundovanú odpoveď na otázku týkajúcu sa exekúcií.
 • Časové verzie článkov.