dnes je 25.7.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

288/1997 Z.z., Zákon o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení účinnom k 1.2.2014

288/1997 Z.z.
[zrušené č. 440/2015 Z.z.]
ZÁKON
z 3. októbra 1997
o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
553/2001 Z.z.
1. 1. 2002
mení
416/2001 Z.z.
1. 7. 2002
mení § 3, § 6, § 7, § 13
5/2005 Z.z.
1. 2. 2005
dopĺňa § 12a
300/2008 Z.z.
1. 9. 2008
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
477/2008 Z.z.
1. 12. 2008
dopĺňa § 12
375/2013 Z.z.
1. 12. 2013
dopĺňa 4 novelizačné body
1/2014 Z.z.
1. 2. 2014
mení a dopĺňa § 12, § 14b a poznámku pod čiarou
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulov:
Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • On-line kniha je denne doplňovanou databázou
   článkov týkajúcich sa predpisov a dokumentov z oblasti školstva.
 • Právne predpisy sú neodeliteľnou súčasťou,
  a to k rôznym datumom účinnosti.
 • Články sú zrozumiteľné, názorné a garantované.
 • Online kniha je doplnená o prepracovaný systém
  vyhľadávania
  , ktorý umožňuje vždy rýchlo
  nájsť požadovanú odpoveď.
 • Vyhľadávanie bez reklám.
 • Praktické filtre smerujú na hľadanú tému.
 • Online kniha má jednoduché ovládanie, užívateľsky
  priateľské rozhranie aj profesionálnu úroveň.
 • Renomovaní autori - články
  majú vysokú odbornú hodnotu. 
 • Odpovedný servis zadarmo - do 3 týždňov získate fundovanú odpoveď na otázku týkajúcu sa exekúcií.
 • Časové verzie článkov.