dnes je 25.7.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

213/1997 Z.z., Zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, v znení účinnom k 31.12.2021

213/1997 Z.z.
ZÁKON
z 2. júla 1997
o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
335/2007 Z.z.
1. 10. 2007
mení, § 9 ods. 1
445/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení, § 25 a § 33
8/2010 Z.z.
1. 2. 2010
mení a dopĺňa 2 novelizačné body a poznámky pod čiarou
547/2011 Z.z.
1. 1. 2014
mení § 33 a poznámku pod čiarou
352/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení § 8, § 14 a § 34
272/2015 Z.z.
1. 11. 2015
mení § 11 a poznámku pod čiarou
354/2015 Z.z.
15. 12. 2015
dopĺňa § 29
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
dopĺňa § 11
4/2018 Z.z.
15. 1. 2018
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
112/2018 Z.z.
1. 5. 2018
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
52/2018 Z.z.
1. 11. 2018
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 23 a poznámku pod čiarou
346/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 11 novelizačných bodov
221/2019 Z.z.
1. 9. 2019
mení a dopĺňa § 20, § 23 a poznámky pod čiarou
390/2019 Z.z.
1. 10. 2020
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
368/2021 Z.z.
1. 11. 2021
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
368/2021 Z.z.
31. 12. 2021
mení § 31a
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÝ ODDIEL
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby (ďalej len „nezisková organizácia”).
Nezisková
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulov:
Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • On-line kniha je denne doplňovanou databázou
   článkov týkajúcich sa predpisov a dokumentov z oblasti školstva.
 • Právne predpisy sú neodeliteľnou súčasťou,
  a to k rôznym datumom účinnosti.
 • Články sú zrozumiteľné, názorné a garantované.
 • Online kniha je doplnená o prepracovaný systém
  vyhľadávania
  , ktorý umožňuje vždy rýchlo
  nájsť požadovanú odpoveď.
 • Vyhľadávanie bez reklám.
 • Praktické filtre smerujú na hľadanú tému.
 • Online kniha má jednoduché ovládanie, užívateľsky
  priateľské rozhranie aj profesionálnu úroveň.
 • Renomovaní autori - články
  majú vysokú odbornú hodnotu. 
 • Odpovedný servis zadarmo - do 3 týždňov získate fundovanú odpoveď na otázku týkajúcu sa exekúcií.
 • Časové verzie článkov.