dnes je 25.7.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

131/2002 Z.z., Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 13.11.2019

131/2002 Z.z.
ZÁKON
z 21. februára 2002
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
209/2002 Z.z.
15. 5. 2002
mení príl. č. 1
401/2002 Z.z.
1. 9. 2002
dopĺňa príl. č. 2
442/2003 Z.z.
15. 11. 2003
dopĺňa § 15, § 20 a poznámku pod čiarou
465/2003 Z.z.
1. 1. 2004
dopĺňa príl. č. 1
528/2003 Z.z.
12. 12. 2003
mení § 109
528/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení a dopĺňa 119 novelizačných bodov
553/2003 Z.z.
1. 1. 2004
zrušuje čl. III
365/2004 Z.z.
1. 7. 2004
dopĺňa § 55 a poznámku pod čiarou
455/2004 Z.z.
1. 9. 2004
mení a dopĺňa § 5, § 43, poznámky pod čiarou a príl. č. 2
523/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení § 16 a § 41
578/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení a dopĺňa § 35, § 36, § 109a a poznámky pod čiarou
5/2005 Z.z.
1. 2. 2005
mení a dopĺňa 19 novelizačných bodov
332/2005 Z.z.
26. 7. 2005
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
538/2005 Z.z.
1. 1. 2006
zrušuje čl. IV
363/2007 Z.z.
1. 9. 2007
mení a dopĺňa 198 novelizačných bodov
363/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení § 2a
129/2008 Z.z.
1. 5. 2008
mení § 74 a § 113a
144/2008 Z.z.
1. 9. 2008
mení a dopĺňa § 43, § 73 a poznámky pod čiarou
282/2008 Z.z.
1. 9. 2008
mení a dopĺňa § 57 a § 113aa
462/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení 6 novelizačných bodov
400/2009 Z.z.
1. 11. 2009
zrušuje čl. II
496/2009 Z.z.
1. 1. 2010
mení a dopĺňa 18 novelizačných bodov
133/2010 Z.z.
1. 6. 2010
dopĺňa § 2 a poznámku pod čiarou
199/2010 Z.z.
1. 10. 2010
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
333/2010 Z.z.
14. 8. 2010
mení § 55 a § 89
6/2011 Z.z.
1. 9. 2011
mení a dopĺňa 12 novelizačných bodov
125/2011 Z.z.
1. 5. 2011
mení a dopĺňa 12 novelizačných bodov
125/2011 Z.z.
1. 9. 2011
mení a dopĺňa § 63
125/2011 Z.z.
1. 1. 2012
dopĺňa § 96
250/2011 Z.z.
1. 8. 2011
dopĺňa § 102 a poznámku pod čiarou
390/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení § 1 a poznámku pod čiarou
57/2012 Z.z.
1. 4. 2012
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
57/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
455/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 216 novelizačných bodov
455/2012 Z.z.
1. 9. 2013
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
312/2013 Z.z.
1. 11. 2013
mení a dopĺňa § 102 a § 114a
352/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa § 20, § 47b a § 49
436/2013 Z.z.
1. 1. 2014
dopĺňa § 73a
464/2013 Z.z.
1. 1. 2014
dopĺňa § 113ag a príl. č. 5
281/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa § 43
422/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
270/2018 Z.z.
1. 11. 2018
mení a dopĺňa 199 novelizačných bodov
270/2018 Z.z.
1. 5. 2019
mení a dopĺňa 12 novelizačných bodov
270/2018 Z.z.
1. 9. 2019
mení a dopĺňa § 92
318/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení § 54
95/2019 Z.z.
1. 5. 2019
dopĺňa § 20, § 113ai, poznámku pod čiarou a prílohu č. 4
138/2019 Z.z.
1. 9. 2019
mení § 1 ods. 4 písm. e) a poznámku pod čiarou k odkazu 1
155/2019 Z.z.
1. 7. 2019
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
221/2019 Z.z.
1. 9. 2019
mení a dopĺňa 4 novelizačné
360/2019 Z.z.
13. 11. 2019
mení § 97a
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Poslanie, úlohy a postavenie vysokých škôl
§ 1
(1) Vysoké školy sú vrcholné vzdelávacie, vedecké a umelecké ustanovizne.
(2) Poslaním vysokých škôl, ktoré sú súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a spoločného európskeho výskumného priestoru, je rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulov:
Predpisy a dokumenty pre školstvo premium

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • On-line kniha je denne doplňovanou databázou
   článkov týkajúcich sa predpisov a dokumentov z oblasti školstva.
 • Právne predpisy sú neodeliteľnou súčasťou,
  a to k rôznym datumom účinnosti.
 • Články sú zrozumiteľné, názorné a garantované.
 • Online kniha je doplnená o prepracovaný systém
  vyhľadávania
  , ktorý umožňuje vždy rýchlo
  nájsť požadovanú odpoveď.
 • Vyhľadávanie bez reklám.
 • Praktické filtre smerujú na hľadanú tému.
 • Online kniha má jednoduché ovládanie, užívateľsky
  priateľské rozhranie aj profesionálnu úroveň.
 • Renomovaní autori - články
  majú vysokú odbornú hodnotu. 
 • Odpovedný servis zadarmo - do 3 týždňov získate fundovanú odpoveď na otázku týkajúcu sa exekúcií.
 • Časové verzie článkov.